รถฝั่งเจโมฯที่จะลอดฝั่งมาทางคลองปักหลักใช้เสนทางลอดใหม่

จ้งประชาสัมพันธ์📢📢📢
วันนี้ 26 มกราคม 2564พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อธิภูชัยวพงศ์ สว.จร.สน.อุดมสุข ร่วม หมวดการทางสะพานสูง เปิดให้ใช้ทางลอดที่สร้างใหม่คลองปักหลัก โดยกำหนดให้รถฝั่งเจโมฯที่จะลอดฝั่งมาทางคลองปักหลักใช้เสนทางลอดใหม่และให้รถที่จะลอดจากฝั่งคลองปักหลักไปฝั่งเจโมฯ ใช้เส้นทางลอดเก่า จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ