ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

Charts

พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข
โทร.081-919-9158

พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
โทร.089-891-9789

พ.ต.ท.จักเรศ อุปถัมภ์

รองผู้กำกับการสืบสวน
โทร.081-616-1072

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พลเดช

รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร.081-616-1072

พ.ต.ท.อาภากร บัณฑิเสน

สารวัตรอำนวยการ
โทร.085-249-1536

พ.ต.ต.พลากร สอนเวียง

สารวัตรสืบสวน
โทร. 097-027-7304

พ.ต.ท.ณธัชพงศ์ วรภัทรศริสกุล

รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร. 096-789-1966

พ.ต.ท.สุทธา หนูพลกรัง

สารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร.089-317-5970

พ.ต.ท.ศรุต คำละออ

สารวัตร(สอบสวน)สน.อุดมสุข
โทร.090-894-9333

พ.ต.ต.ถนัด บัวโสม

สารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร.064-190-9909

พ.ต.ต.ธรรศพงศ์ เดชวรไพบูลย์

สารวัตร(สอบสวน)สน.อุดมสุข
โทร.086-518-5325

พ.ต.ต.นรินทร์ สุกใส

สารวัตรจราจร
โทร.086-728-7791

พ.ต.ต.วินัย ศิริกุล

สารวัตร(สอบสวน)สน.อุดมสุข
โทร.082-588-3863