มอบถังขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

สน.อุดมสุข
“จิตอาสาพัฒนา มอบถังขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน”
วันนี้(3 ม.ค.65) เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข
พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี
รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข
ตำรวจจิตอาสา/ตชส.สน.อุดมสุข
พร้อมด้วย…
คุณจงดี รวมลาภ
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
คุณวิเชียร เทียนเล็ก
ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ/ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
ร่วมกัน มอบถังขยะเพื่อลดมลภาวะในชุมชน สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ แก่ชุมชน
1.ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
2.ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา
3.ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง จำกัด
โดยมีประธานชุมชน/ตัวแทน เป็นผู้รับมอบ