RTP Cyber Village ชุมชนบัวหลวง

สน.อุดมสุข
” RTP “

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น
ผกก.สน.อุดมสุข
มอบหมายให้…

พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง
สวป.ฯ/หน.ชุด ตชส.ฯ
ร.ต.อ.ญาณพัทธ์ คงชำนาญ
รอง สวป.ฯ/พร้อมชุด ตชส.สน.อุดมสุข

ออกตรวจเยี่ยมประชาชน
-ประชาสัมพันธ์…แนะนำรูปแบบ ให้เข้าร่วมโครงการ RTP Cyber Village
-การป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
@ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงใหม่ จำกัด