โรงเรียนบ้านหนองบอน

💢สน.อุดมสุข💢
“โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด”
🗓️(26 ธ.ค.66)
🕝เวลา 14.00 น.
ภายใต้อำนวยการของ
👮พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม
ผกก.สน.อุดมสุข

ควบคุมการปฏิบัติโดย
👮พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี
รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข

มอบหมายให้
👮พ.ต.ต.เกรียงไกร อะทะไชย
สวป.(ชส.)สน.อุดมสุข
และ จนท.ชุด ตชส.สน.อุดมสุข
ร่วมกับ…
🧑นางเกสรา ไชยเบญจลาภะ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบอน
คณะครู อาจารย์ นักเรียน
🔥 ร่วมจัดกิจกรรมตาม
“โครงการโรงเรียนสีขาว และปลอดยาเสพติด”
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทักษะในการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานันท์)