โรคใคร่เด็ก (Pedophilia)

โรคใคร่เด็ก (Pedophilia) เป็นอาการทางจิตที่ผิดปกติที่แสดงออกว่าชอบหรือรักเด็ก แต่เป็นความรักที่เกินขอบเขต รักแบบคลั่งไคล้ ต้องการให้เด็กเป็นของตัวเอง จนนำไปสู่การนำเด็กมาเป็นเหยื่อบำบัดความใคร่ทางเพศ
.
ลักษณะผู้ป่วยโรคใคร่เด็กไม่แสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนและสังเกตอาการจากภายนอกได้ยาก
– ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ 35 – 40 ขึ้นไป
– ไม่ค่อยมีความสุขกับคู่ครองวัยเดียวกัน
– ส่วนใหญ่เกิดจากคนในครอบครัว/คนใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน/ญาติ
– พยายามเข้าใกล้เด็กด้วยวิธีการตีสนิท หลอกล่อ ให้รางวัล ให้ขนม ให้เงิน เพื่อให้เด็กเชื่อใจ/ตีสนิท
– เกิดความรู้สึก/มีจินตนาการทางเพศกับเด็กเท่านั้น
– ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กและทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งเด็กคนเดิมหรือเด็กคนใหม่
.
ใครที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ไปถึง 13 ปี
– เด็กทารก
– เด็กอนุบาล
– เด็กประถม
.
รูปแบบการกระทำทางเพศกับเด็ก
– ไม่มีการสัมผัสร่างกาย
– สัมผัสร่างกายแต่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ
– ล่วงละเมิดทางเพศ
ที่มา https://justicechannel.org/read/child-lady-disabled/pedophilia-infographic