แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565”

🟠1. บริหารจัดการอุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและเสียง

🟡2. บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง

🟢3. การแจ้งการควบคุมตัว

🟣4. การจัดเก็บบันทึกข้อมูลภาพและเสียง

🔵5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง