เปิดตัวโครงการ RTP CYBER VILLAE

สน.อุดมสุข
“เปิดตัวโครงการ RTP CYBER VILLAE”
วันนี้(3 ม.ค.65) เวลา 13.00 น.

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข
พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี
รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข
ชุด ตชส.สน.อุดมสุข

พร้อมด้วย…
คุณจงดี รวมลาภ
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
คุณวิเชียร เทียนเล็ก
ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ/ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการ
RTP CYBER VILLAE”
ให้แก่ประธาน/คณะกรรมการ และชาวชุมชน
เดินตรวจเยี่ยม ดูจุดเสี่ยง
วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในชุมชุนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง จำกัด…