ประชุมสรุปข้อมูล ITA ก่อนส่งข้อมูลการประเมิน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สน.อุดมสุข พ.ต.อ.ปณิธิชา อุ่น ผกก.สน.อุดมสุข เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการประเมิน ITA โดยให้แต่ละฝ่ายสรุปผล ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูล ให้ตรงประเด็นการตรวจ