กด *138*1# แล้วโทรออก บล็อกแก๊งคอลเซนเตอร์จากต่างประเทศ

ส่วนใหญ่แก๊งคอลเซนเตอร์จะโทรมาจากต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงประสาน กสทช. และผู้ให้บริการทุกเครือข่าย ได้รับความร่วมมือ กำหนดให้เบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย +697 คือ เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ ดังนั้น หากประชาชนที่ไม่มีธุระ ต้องติดต่อ สนทนา กับใครที่อยู่ต่างประเทศ

จึงได้มีการเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการบล็อกเบอร์โทรจากต่างประเทศได้ง่าย ๆ โดยกด *138*1# แล้วกดโทรออก เพื่อประชาชนจะไม่ได้รับสายที่โทรจากต่างประเทศหรือแก๊งของคอลเซนเตอร์ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศ สามารถกด *138*2# ยกเลิกการบล็อกเบอร์ได้