05 ข้อมูลการติดต่อ และ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

Location

Address : สน.อุดมสุข 306 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม 10250

Phone / Fax

tel.02 337 5544 -6

ห้องคดี 02 337 5547

tel.081 820 5805

fax.02 337 4686

E-mail

udomsuk@rtp.go.th

Frequently Asked Questions

คำถามที่ประชาชนถามกับเจ้าหน้าที่บ่อยเมื่อมีการมาติดต่อราชการ และโทรสอบถามทางโทรศัพท์

Q : แจ้งความร้องทุกข์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

A : ต้องเตรียมเอกสาร ประจำตัวได้แก่
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารซึ่งทางราชการออกให้
2.หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์

Q : เอกสารอะไรบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ

A : เอกสารที่ต้องเตรียม
1.ทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.บัตรประกันสังคม
4.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5.ใบขับขี่
6.แผ่นป้ายทะเบียนรถ

Q : เยี่ยมผู้ต้องหาได้เวลาใดบ้าง

A : สถานีตำรวจได้กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหาเป็นช่วงเวลาเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเวลาเยี่ยมดังนี้
เช้า เวลา 08.00 – 09.00 น.
เที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
เย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.

Q : การแจ้งความ สามารถแจ้งได้เวลาไหน

A : สามารถติดต่อแจ้งความได้ตลอดเวลา เพราะมีร้อยเวรเข้าเวร ตลอด 24 ชม.

สร้างขึ้นด้วย Padlet

แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/แจ้งเบาะแสการกระทำผิด