23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

ประกาศการจัดการทรัพย์สินสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

Info graphic เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

การจัดการทรัพย์สินของราชการ และ ของบริจาค

การจัดเก็บของกลาง

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข