18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

Announcement of  Udomsuk Police Station Subject:
Anti-Bribery Policy (Anti-Bribery Policy)and not accepting gifts,
tokens or otherbenefits (No Gift Policy) from performing
dutiesFiscal

Infographic No Gift Policy