วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาล

แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบทิศทาง และจุดเน้นที่ชัดเจน