วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข ได้มอบนโยบายในการทำงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ยึดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ทุก คนในสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข มีส่วนร่วมและเสนอแนวปฏิบัติในการทำงาน