วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

พันตำรวจเอกปณิธิ ชาอุ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประชุมมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินตามโครงการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต่อการประเมิน ita ของสถานีตำรวจนครบาลประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมิน ita ของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

การประชุมติดตามและกำชับหัวหน้างานทุกสายเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนประเมิน ITA