วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

วันนี้ (3 ม.ค.65) เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดีรอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข
ชุด ตชส.สน.อุดมสุข ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง เพื่อรับฟังความคิดเห็น

กิจกรรมชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็น ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้สวนเสียภายในและภายนอก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เพื่อร่วมรับฟัง ร่วมวางแผน ร่วมดำเนอนการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น