วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี

รองผู้กับกับการป้องกันปราบปราม

โทร.081-820-5805

พ.ต.ท.พงศักดิ์ พลเดช

รองผู้กับกับการสอบสวน

โทร.081-820-5805

พ.ต.ท.วีระ หอมเย็น

รองผู้กำกับการสืบสวน

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง

สวป.สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.นรินทร์ สุขใส

สวป.สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงษ์

สว.จร.สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.อาภากร บัณฑิตแสน

สว.อก.สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.พลากร สอนเวียง

สว.สส.สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.ธรรศพงศ์ เดชวรไพบูลย์

สว.(สอบสวน)สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ต.พันธการต์ อุไรกุล

สว.(สอบสวน).สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

พ.ต.ท.เสรี บุญยะรัตน์

สว.(สอบสวน).สน.อุดมสุข

โทร.081-820-5805

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 ธ.ค.64