วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปยอดผู้มาใช้บริการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประจำปี 2564

รายงานสรุปยอดผู้มาใช้บริการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 4/2/2565