Happy NewYear Wangdek School

💢สน.อุดมสุข💢
“1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”
วันนี้ (17 ธ.ค.2566)
(เวลา) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ภายใต้อำนวยการของ
👮พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม ผกก. สน.อุดมสุข
ควบคุมการปฏิบัติโดย..
👮พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี รอง ผกก.ป.สนอุดมสุข
มอบหมายให้…
👮พ.ต.ต.เกรียงไกร อะทะไชย สวป.(ชส.)สน.อุดมสุข
🎅 ด.ต.ชร ชรธร ครูตำรวจแดร์ ตชส.สน.อุดมสุข
💥 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรม Happy New Year Wangdek School 67 ร.ร.วังเด็กพัฒนา ถ.อ่อนนุช 88/4 แขวงประเวศเขตประเวศ กทม.