คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

คุณถิรวัฒน์ ดอกสวย และคณะกต.ตร.สน.อุดมสุขเข้าเยี่ยม พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ