โอนเงินผิด ทำไงดี

Mobile Banking ทำให้ชีวิตเราแสนสะดวกสบาย ทำธุรกรรมการเงินได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเร็วเกินไป จนโอนเงินไปผิดบัญชีล่ะ มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร

  1. เก็บ e-slip เป็นหลักฐาน
  2. แจ้งปัญหาไปยังธนาคารต้นทาง
  3. ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารร้องขอ
  4. ธนาคารดำเนินการตรวจสอบ

– กรณีโอนผิดแต่ธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง

– กรณีโอนผิดต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด

กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน/ติดต่อไม่ได้ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป