โดนขู่แบล็กเมล ต้องทำอย่างไร

หากโดนข่มขู่ว่าจะเผยแพร่คลิปอนาจาร หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ลบคลิป หรือข้อมูลซึ่งในการข่มขู่ให้กระทำการใด ๆ จะมีความผิดในการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพตาม มาตรา 309

 – ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าเรียกเงินด้วยจะมีความผิดฐาน กรรโชกทรัพย์ ตามมาตรา 337 ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 7 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท – 140,000 บาท

– ถ้ามีการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับแล้วเรียกเงิน จะมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 338 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท – 200,000 บาท

 หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

– หลักฐานการโพสต์หรือการแชร์ที่ถูกข่มขู่ไว้

– ประวัติการสนทนา หรือบันทึกเสียงตอนที่ถูกข่มขู่

– นำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที