โครงการ stop walk talk

โครงการ stop walk talk
อุดมสุข 2-1,2-0 ประชาสัมพันธ์ประชาชน ในตลาดนัมเบอร์วันราม 2 เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และการป้องกันแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 ไม่พบบุคคลอันมีพฤติการณ์ต้องสงสัยและไม่มีข้อมูลอาชญากรรม