โครงการ D.A.R.E

🔹โครงการ D.A.R.E.(ประเทศไทย)
🔹 วันนี้ ( 23 ก.ย.65) เวลา 14.30 น.

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ D.A.R.E. และมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนพร้อมด้วย พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง สวป.สน.อุดมสุข ครูตำรวจแดร์ สน.อุดมสุข ครูอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองบอน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ D.A.R.E. มอบรางวัล และมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าว โดยมี ด.ต.ชร ชรธร ผบ.หมู่ป.สน.อุดมสุข (ครูตำรวจแดร์) ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านหนองบอน แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพมหานคร ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) บัดนี้…ได้ทำการสอนและปิดโครงการ D.A.R.E. และมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว