โครงการประชารัฐร่วมใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ

เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา สน.อุดมสุขมีความห่วงใยในทรัพย์สินของประชาชน จึงมีโครงการประชารัฐร่วมใจฝากบ้านไว้กับตำตรวจ เริ่มโครงการวันที่ 9-18 เมษายน 2546 ท่าใดประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถโหลด application ชื่อว่า OBS ทั้ง ระบบ

ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bgs.software.obs_complain

IOS https://apps.apple.com/th/app/obs-i-service/id1366064526?l=th

⚡🔥รวดเร็ว ฉับไว โทรหาโดยตรง ศูนย์วิทยุ สน.อุดมสุขโทร 023375544-6 มือถือ 081-820-5805