เต๊ะบอลสานสัมพันธ์

ทีมงาน #อุดมสุข FC
ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ. ปณิธิ ชาอุ่น ผู้กำกับการ สน. อุดมสุข
มากๆ ครับ ที่ได้ให้เกียรติ มาร่วมออกกำลังกายกับ ทีมงานอุดมสุข FC ในวันนี้
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แก่ข้าราชการ สน.อุดมสุข