สิ่งที่ควรรู้ไว้ ก่อนให้ใครยืมเงิน

ให้ยืมก็อยากได้คืน ไม่ได้ให้เปล่า แต่บางคราวพอทวงถามก็โดนบ่ายเบี่ยง หรือชักดาบไปเลย ดังนั้น ก่อนให้ใครยืมเงินอย่าลืมทำสัญญาไว้ จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย

ให้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต้องทำเป็นสัญญา มีปัญหาจะได้ฟ้องร้องได้หากอีกฝ่ายไม่คืน

ข้อมูลสำคัญที่ต้องมี

– ชื่อของคนที่มายืม ชื่อของคนให้ยืม และชื่อของพยาน  พร้อมลายเซ็น

– จำนวนเงินที่กู้

-วันที่ทำสัญญา และกำหนดเวลาชำระคืน

– ดอกเบี้ย (ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด)

เก็บรักษาหลักฐานไว้ให้ดี

สัญญา คู่สัญญา หลักฐานการโอนเงินและการชำระหนี้