พ.ต.อ ปณิธิ ชาอุ่น
ผกก.สน.อุดมสุข เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล”

สน.อุดมสุข
“อบรมเครือข่ายภาคประชาชน ระดับตำบล”
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.65 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

พ.ต.อ ปณิธิ ชาอุ่น
ผกก.สน.อุดมสุข เป็นประธานในพิธีเปิด
“โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล”

พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี
รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง
สวป./หน.ตชส.ฯ
ร.ต.อ.ภานุเดช จูแสงพยับ
รอง สว.จร.ฯ
ชุด ตชส.สน.อุดมสุข
ร่วมเป็นวิทยากร

คุณจงดี รวมลาภ
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
และคณะ กต.ตร.ฯ
คุณวิเชียร เทียนเล็ก
ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ

เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล”
สน.อุดมสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 มีเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 50 คน
เข้าร่วมโครงการฯ เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.38