วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

พบเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ก่อความเดือดร้อน