พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน
เมื่อวันที่ (26 ม.ค.67)
เวลา 14.30 น.
👮พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม
ผกก.สน.อุดมสุข
👮พ.ต.ท.จักรเรศ อุปถัมภ์
รอง ผกก.สส.สน.ฯ
👮พ.ต.ต.ถนัด บัวโสม สวป.ฯ
👮พ.ต.ต.เกรียงไกร อะทะไชย
สว.(ชส.)สน.ฯ
และชุด ตชส.สน.อุดมสุข
พร้อมด้วย
🧑คุณกรวิชญ์ หล่อศรีศุภชัย
ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
🧑คุณพงษ์ศักดิ์ เปรมรัตนชัย
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ
🧑คุณกิตติธัช พูนทรัพย์มณี
ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯฝและคณะกต.ตร.สน.ฯ
📣เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
รับทราบข้อปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง
มอบกล่องปันสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง
และบริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนในชุมชนฯ
แนะนำแนวทางการค้นหาผู้เสพฯ เข้าสู่กระบวนการบำบัดอย่างยั่งยื่น
ณ มัสยิดย่ามีลุ้ล
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.66
แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ