ประชุม กต.ตร.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 65 ณ ห้องประชุม สน.อุดมสุข

คุณจงดี รวมลาภ ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข พร้อมด้วยคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.ร่วมประชุม ขับเคลื่อนการบริหารงาน พร้อมต้อนรับที่ปรึกษาท่านใหม่ คือ คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ คุณวารุณี เสือสวย