ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

วันนี้ (23 เม.ย.64) พ.ต.อ.อรรถวินทน์ เกษแก้ว ผกก.สน.อุดมสุข พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข พร้อมกำลังออกประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
-ร้าน”ครัวข้าวหอม” ถ.รามคำแหง2

  • ร้าน”วิวดี”
  • ร้าน”บึงใหญ่”
  • ร้าน”เล็กเฮ้านัวส์”
  • แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้
  • ที่วัดอุณหภูมิ
  • เจลล้างมือ
  • พนักงานใส่แมส
  • ลงทะเบียนผู้มาใชับริการผ่าน App ไทยชนะ ทุกคน
  • จัดโต๊ะ/ ที่นั่งเว้นระยะห่าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด