วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เอกสาร โควิด-19

ร.ต.อ.ญาณพัทธ์ฯ หน.ชุด ตชส.สน.อุดมสุข ดำเนินการจัดทำคู่มือรับวัคซีนสู้โควิด เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อ่านศึกษา สร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19