วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ