พล.ต.ท.นพดล ศรสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณะฯ ตรวจ ติดตาม

วันนี้ 3 พ.ค.66 เวลา 08.30-12.00 น.“ โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”โดยมี พล.ต.ท.นพดล ศรสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และคณะฯ ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำฯผู้เข้ารับการตรวจฯ ประกอบด้วยพ.ต.อ.สุพล คำ้ชู รอง ผบก.บก.น.4 พร้อมด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ ใน บก.น.4 พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่นผกก.สน.อุดมสุข พ.ต.ต.ถนัด บัวโสม สวป.รรท.รองผกก.ป.สน.ฯ พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรังสวป.ฯ/หน.ชุดชุมชนยั่งยืน ร.ต.อ.อภินัย เที่ยงเคน รอง สว.สส.ฯ /(หัวหน้าชุดตำรวจชุมชนสัมพัมธ์)​ชุด ตชส.สน.อุดมสุขร่วมฟังการตรวจเยี่ยมและรับฟังคำแนะนำเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ