จิตอาสา ลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช

พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม ผกก.สน.อุดมสุข มอบหมายให้…พ.ต.ต.เกรียงไกร อะทะไชย สวป.(ชส.)ฯ นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 ก.ค.2567 และเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หั”คุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆคูคลอง”ณ คลองอาจารย์พร และคลองโรงแถว(หน้าร้านนัดพบ) ถ.รามคำแหง 2แขวงดอกไม้/เขตประเวศ​ กรุงเทพฯ