วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

“จิตอาสาพัฒนา” วัดทุ่งเศรษฐี

สน.อุดมสุข
“จิตอาสาพัฒนา”
เรียน ผู้บังคับบัญชา
📆วันนี้(18 ต.ค.64) เวลา 09.00 -11.30 น.
👮พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.4 รรท.ผกก.สน.อุดมสุข
👮พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข
👮พ.ต.ต.สุธา หนูพลกรัง สวป.สน.อุดมสุข
👮ร.ต.อ.ญาณพัทธ์ คงชำนาญ รอง สวป.สน.อุดมสุข หน.ชุด ตชส.ฯ
👮ตำรวจจิตอาสา สน.อุดมสุข
ร่วมกับ
🙎นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผอ.เขตประเวศ
ฝ่ายรักษาเขตประเวศ
ฝ่ายพัฒนาเขตประเวศ
🙎นางจงดี รวมลาภ ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
🙎นายวิเชียร เทียนเล็ก ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.อุดมสุข
คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
🙎ประชาชนจิตอาสา
-ร่วมกิจกรรม…จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
-ทำความสะอาดล้างพื้นลานอเนกประสงค์รอบๆอุโบสถ ห้องน้ำ วัดทุ่งเศรษฐี
🙏เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.64
🏡ณ วัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.