“จิตอาสาพัฒนา(จราจร)”

สน.อุดมสุข
“จิตอาสาพัฒนา(จราจร)”
วันนี้(18 พ.ค.65) เวลา 06.45-08.00 น. โรงเรียนคลองปักหลัก

ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.อุดมสุข มอบหมายให้
พ.ต.ท.นราวุธ คำวันดี รอง ผกก.ป.ฯ
ควบคุมการปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติ…
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์ สว.จร.ฯ
พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง สวป.ฯ/หน.ชุด ตชส.ฯ
ตำรวจจิตอาสา สน.อุดมสุข (ตชส.ฯ) “ร่วมกันจัดการจราจร บริเวณ หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ในเวลาเร่งด่วน
ช่วงเปิดเทอมใหม่ 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รถหนาแน่น และดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน