จับน้ำกระท่อม


🔥ฝ่ายสืบสวน💥
🗓️วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
🕝เวลาประมาณ 16.40 น.
📝ข้อหา จำหน่ายอาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนผสมโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
💥พ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 6 (8) , มาตรา 50
💥ปก.สธ. ฉบับที่ 424/2564 ลง 25 ก.พ. 2564
💥ปก.สธ. ฉบับที่ 430/2564 ลง 30 ธ.ค. 2564
🪧สถานที่จับ บริเวณปากซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 2 แขวงประเวศ ประเวศกรุงเทพมหานคร
🔥พร้อมของกลาง
1.น้ำกระท่อมบรรจุขวด ขนาด1500มิลลิลิตร จำนวน 7ขวด
2. น้ำกระท่อมบรรจุขวด ขนาด600มิลลิลิตร จำนวน 7ขวด
3.น้ำกระท่อมบรรจุถุงพลาสติกขนาดประมาณ 15 ลิตร
4.น้ำกระท่อมบรรจุถุงพลาสติกขนาดประมาณ 5 ลิตร
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป