งานกีฬาสีเขตประเวศ

🗓️วันนี้ (24 ธ.ค.2566

🕝 08.30 น. เป็นต้นไป

ภายใต้อำนวยการของ

👮พ.ต.อ.สมศักดิ์ เอี่ยมอิ่ม  

ผกก. สน.อุดมสุข

ควบคุมการปฏิบัติโดย

👮พ.ต.ท.ยศนันท์ วะรางคี  

รอง ผกก.ป.สนอุดมสุข 

มอบหมายให้

👮พ.ต.ต.สุทธา หนูพลกรัง

สวป.สน.อุดมสุข

👮พ.ต.ต.เกรียงไกร อะทะไชย 

สวป.(ชส.)สน.อุดมสุข

พร้อมชุด ตชส.สน.อุดมสุข และ

🧑คุณวิเชียร เทียนเล็ก

ประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ

🧑คุณอุทัย ทรัพย์พันธุ์

ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ

🧑คุณจงดี รวมลาภ

ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ กต.ตร.สน.ฯ

     โดยมี

🧒นายดิชา คงศรี ผอ.เขตประเวศ

เป็นประธาน

 🔥ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสีชุมชน เขตประเวศ ครั้งที่ 16/2566

ณ โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้  

เขตประเวศ กทม.