วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565

ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนการตรวจวัดแอลกอฮอล์

30 มี.ค. 2021
689

ขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนเมื่อผลตรวจวัดแอลกอฮอล์เกินกว่าที่

กฎหมายกำหนดและถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหา ขับรถในขณะเมาสุรา

( ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ( 2) )


RSS หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ