กิจกรรม จิตอาสาเฉพาะกิจ

สน.อุดมสุข
“จิตอาสาเฉพาะกิจ”
เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้(22 ต.ค.64) เวลา 09.00 -12.00 น.
👮พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.4 รรท.ผกก.สน.อุดมสุข
👮พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ รอง ผกก.ป.สน.อุดมสุข
👮พ.ต.ต.สุธา หนูพลกรัง สวป.สน.อุดมสุข
👮ร.ต.อ.ญาณพัทธ์ คงชำนาญ รอง สวป.สน.อุดมสุข หน.ชุด ตชส.ฯ
ตำรวจจิตอาสา สน.อุดมสุข
ร่วมกับ
สำนักงานเขตประเวศ
🧍นางจงดี รวมลาภ ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข
🧍 นายพงษ์ศักดิ์ เปรมรัตนชัย รองประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.อุดมสุข
คณะ กต.ตร.สน.อุดมสุข
🧍ประชาชนจิตอาสา
-ร่วมกิจกรรม…จิตอาสาเฉพาะกิจ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
-มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง
📣 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564
ณ ชุมชนสุเหร่าดอกไม้ ชุมชุนเปรมฤทัยล๊อค 17 ชุมชนมหาดไทย 5