วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(โควิด-19)

สน.อุดมสุข กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ(โควิด-19) แจกถุงยังชีพ
วันนี้(27 ก.ค.64) เวลา 10.00 น.
โดยมี พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.4
ร่วมสนับสนุนนมถั่วเหลือง จำนวน 384 กล่อง
ผู้ปฏิบัติ
พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผบก.น.4
พ.ต.อ.อรรถวินทน์ เกษแก้ว ผกก.สน.อุดมสุข
พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ รอง ผกก.ป.สน.อุดมุสุข
พ.ต.ท.ชำนาญ บุตรภักดิ์ สวป.สน.อุดมสุข
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อธิชัยภูวพงศ์ สว.จร.สน.อุดมสุข
พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ทองธานี สว.อก.สน.อุดมสุข
ร.ต.อ.ณาณพัทธ์ คงชำนาญ รอง สวป.ฯ หัวหน้า ตชส.สน.อุดมสุข
ตำรวจจิตอาสา สน.อุดมสุข
คุณจงดี รวมลาาภ ประธาน กต.ตร.สน.อุดมสุข และคณะฯ
คุณวิเชียร เทียนเล็ก ประธานบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศฯ
คุณอุทัย ทรัพย์พันธ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.อุดมสุข
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “28 กรกฎาคม 2564”
ในกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ โควิด-19 แจกจ่ายถุงยังชีพ” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่
1.ชุมชนมหาดไทย 1
2.ชุมชนมัสยิดดอกไม้
3.ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่
4.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่
5.ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่
6.ชุมชนโรงถ่าน
โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด